در برابری یورو به دلار، قیمت با رسیدن به کف مهم تاریخی و حمایت 1.0354 نسبت به آن واکنش برگشتی داشته…

در برابری یورو به دلار، قیمت با رسیدن به کف مهم تاریخی و حمایت 1.0354 نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. با توجه به احتمال قوی از افزایش نرخ بهره بانک مرکری اروپا، احتمال اصلاح و صعود بیشتر قیمت وجود دارد، اما در میان مدت، واکنش قیمت نسبت…

با افزایش نشانه ها از رکود تورمی در آمریکا، تقاضا در بازار های مالی و سهام کاهش یافته و شاخص های…

با افزایش نشانه ها از رکود تورمی در آمریکا، تقاضا در بازار های مالی و سهام کاهش یافته و شاخص های سهام نیز در موج نزولی در حرکت هستند. شاخص داوجونز در محدوده میانگین 34 روزه در شرایط برگشتی قرار گرفته و در میان مدت احتمال اول نزول به محدوده…

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در محدوده مهم 110 دلار برای هر بشکه در نوسان است و در کوتاه مدت…

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در محدوده مهم 110 دلار برای هر بشکه در نوسان است و در کوتاه مدت در موج صعودی قرار گرفته است. در میان مدت روند مشخصی دنبال نمی شود و از نظر تکنیکالی، در صورت تشکیل پیووت در محدوده ای بالاتر از پیووت ماژور…

در بازار طلا، با توجه به افزایش تقاضا برای دلار در نتیجه افزایش انتظارات نرخ بهره ای، قیمت طلا به…

در بازار طلا، با توجه به افزایش تقاضا برای دلار در نتیجه افزایش انتظارات نرخ بهره ای، قیمت طلا به زیر محدوده ی روانی و مهم 1800 دلاری نزول کرده است و با توجه به اینکه الگوی مستطیل رنج به پایین شکسته شده، از نظر تکنیکالی، احتمال اول ادامه…

در برابری پوند به دلار، قیمت محدوده حمایتی ماژور 1.2170 را با اعتبار شکسته و پس از پولبک کوتاه مدت،…

در برابری پوند به دلار، قیمت محدوده حمایتی ماژور 1.2170 را با اعتبار شکسته و پس از پولبک کوتاه مدت، در موج نزولی در حرکت است. از نظر تکنیکالی، احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت، ادامه روند نزولی خواهد بود. در برابری یورو به دلار، در…

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، با افزایش سطح تقاضا، قیمت به بالای محدوده مهم 110 دلاری بازگشته است و…

در بازارهای سهام، در ادامه روند صعودی، شاخص داوجونز پس از تشکیل الگوی سر و شانه کف، به محدوده مهم میانگین 34 روزه رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی است. در بازار نفت و شاخص نفت برنت،…

در برابری یورو به دلار، امروز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، بر افزایش نرخ بهره در نشست های…

در برابری یورو به دلار، امروز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، بر افزایش نرخ بهره در نشست های ماه جولای و سپتامبر برای کنترل تورم تاکید کرد و تقاضا برای یورو نیز در شرایط صعودی قرار دارد. قیمت از نظر تکنیکالی، به محدوده مهم خط روند…

شرایط مبهم و عدم ریسک پذیری در بازار های سهام ادامه دارد و شاخص های سهام آمریکا در شرایط متمایل به…

شرایط مبهم و عدم ریسک پذیری در بازار های سهام ادامه دارد و شاخص های سهام آمریکا در شرایط متمایل به نزول میان مدت در نوسان هستند. در حال حاضر شاخص داوجونز در بالای محدوده حمایت روانی 30000 واحدی در نوسان است و احتمال اول در میان مدت همچنان…

در برابری یورو به دلار، در شرایطی که انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی اروپا در نوسان و تغییر است و…

در برابری یورو به دلار، در شرایطی که انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی اروپا در نوسان و تغییر است و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه جولای افزایش یافته است، قیمت در زیر خط روند میان مدت در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال نزول قیمت تقویت شده…

در شرایطی که فعالین بازار های سهام از افزایش سریع انتظارات نرخ بهره ای نگران هستند و احتمال رکود…

در شرایطی که فعالین بازار های سهام از افزایش سریع انتظارات نرخ بهره ای نگران هستند و احتمال رکود تورمی و رکود اقتصادی در آمریکا افزایش یافته است، شاخص های سهام پس از اصلاح کوتاه مدت صعودی، به موج نزولی بازگشته اند و در کوتاه مدت و میان مدت،…