آمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر به نزدیکی بالاترین سطوح در آمریکا رسیده و نگرانی ها را افزایش داده است

آمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر به نزدیکی بالاترین سطوح در آمریکا رسیده و نگرانی ها را افزایش داده است. اخبار مربوط به بسته حمایتی نیز مبهم است و چند خبر منفی از آمار دریافت کنندگان واکسن فایزر نیز فعالین را بیشتر نگران کرده است و در مجموع موجب کاهش تقاضا و حرکات اصلاحی در بازار های سهام شده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد، اما در میان مدت و بلند مدت همچنان احتمال اول برگشت به موج صعودی و ادامه روند افزایشی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.