افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه شده است و این موضوع بر روی تقاضا برای بازار سهام تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر شاخص داوجونز با عبور از

افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه شده است و این موضوع بر روی تقاضا برای بازار سهام تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر شاخص داوجونز با عبور از حمایت 35600 واحدی، الگوی 123 نزولی را تکمیل کرده و احتمال نزول و اصلاح میان مدت افزایش یافته است. ضمن اینکه میانگین 89 روزه نیز شکسته و این احتمال تقویت شده است. در کوتاه مدت احتمال پولبک و اصلاح وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.