افزایش بیش از انتظار شاخص خرده فروشی آمریکا موجب شده که انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا تا حدودی افزایش یابد و برخی از اعضای فدرال رزرو نیز بر ادامه سیاست های انقباضی

افزایش بیش از انتظار شاخص خرده فروشی آمریکا موجب شده که انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا تا حدودی افزایش یابد و برخی از اعضای فدرال رزرو نیز بر ادامه سیاست های انقباضی تاکید داشته اند. این موضوع موجب حرکات اصلاحی کوتاه مدت در بازار های سهام و شاخص شده است. شاخص داوجونز در کوتاه مدت در شرایط اصلاح زمانی و عددی در حرکت است، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی، با پایان اصلاح، خواهد بود.

در بازار طلا، قیمت پس از صعود شارپی اخیر، با توجه به افزایش نسبی انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا پس از اعلام شاخص خرده فروشی این کشور، در شرایط اصلاح قیمتی کوتاه مدت در حرکت است و احتمال ادامه اصلاح و نزول در کوتاه مدت وجود دارد. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به میانگین 200 روزه که بتازگی به بالا شکسته شده است، تعیین کننده است. حرکت فعلی میتواند یک اصلاح و پولبک نسبت به این میانگین مهم باشد.

در برابری یورو به دلار، قیمت پس از صعود شارپی اخیر، در شرایط اصلاح زمانی و قیمتی در حرکت است. افزایش نسبی تقاضا برای دلار در پس انتظار شاخص خرده فروشی این کشور موجب این حرکات اصلاحی شده است. امروز شاخص تورمی قیمت مصرف کننده اروپا اعلام می شود، که نتایج آن می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.