امروز فعالین و معامله گران بازار های مالی در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند. پیش بینی ها نشان میدهد که شاخص تورمی سالانه تا سطح 6 درصدی کاهش یافته

امروز فعالین و معامله گران بازار های مالی در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند. پیش بینی ها نشان میدهد که شاخص تورمی سالانه تا سطح 6 درصدی کاهش یافته، و شاخص خالص تورمی با همان شیب قبلی در حرکت باشد. در صورتی که اعداد اعلامی بیشتر از پیش بینی ها باشد، می تواند چالش جدی ای برای فدرال رزرو ایجاد کند. از طرفی افزایش نرخ بهره می تواند احتمال بحران عمیق تر بانکی را تقویت کند و از طرف دیگر عدم افزایش نرخ بهره، شرایط کنترل تورم را سخت خواهد کرد. در این سناریو، احتمال کاهش بیشتر تقاضا در بازار های مالی و سهام وجود دارد.

در دیگر سناریو در صورتی که اعداد اعلامی کمتر از پیش بینی ها باشد، این فرصت را برای فدرال رزرو ایجاد می کند که در نشست آتی نرخ بهره را افزایش ندهد و یا کمترین میزان افزایش را اعمال کند. این موضوع می تواند تا حدودی سطح تقاضا در بازار های سهام را افزایش دهد. در حال حاضر شاخص داوجونز در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است. در میان مدت اما روند نزولی است و اخبار امروز تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.