بازار های مالی و سهام همچنان تحت تاثیر اخبار مرتبط با اشتغال و بیکاری در آمریکا هستند. روز گذشته جروم پاول، رییس فدرال رزرو، سخنرانی داشت که بیشتر تکرار حرف های هفته گذشته و پیش از اعلام شاخص های اشتغال بود

بازار های مالی و سهام همچنان تحت تاثیر اخبار مرتبط با اشتغال و بیکاری در آمریکا هستند. روز گذشته جروم پاول، رییس فدرال رزرو، سخنرانی داشت که بیشتر تکرار حرف های هفته گذشته و پیش از اعلام شاخص های اشتغال بود و تاکید بر این نکته که افزایش نرخ بهره برای کنترل و کاهش تورم تا سطح 2 درصدی ادامه خواهد داشت. پیش بینی ها نشان می دهد که سه مرحله افزایش 25 واحدی نرخ بهره تا تابستان 2023 انجام خواهد شد و با کنترل احتمالی سطح تورم در پاییز 2023، سیاست های انقباضی کم رنگ تر خواهد شد و سیاست های انبساطی جای آن را خواهد گرفت. این پیش بینی ها در صورتی خواهد بود که سطح اشتغال و تورم بر اساس پیش بینی های فعلی حرکت کند. در مجموع با توجه به اینکه بازار اشتغال تاثیر منفی از افزایش نرخ بهره نداشته است، سطح ریسک پذیری در بازار های سهام و بخصوص شاخص های فن آوری افزایش داشته و احتمال صعود شاخص های سهام تقویت شده است. از نظر تکنیکالی، خروج معتبر شاخص داوجونز از محدوده مثلث رنج بلند مدت می تواند احتمال صعود میان مدت را افزایش دهد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.