بازار های مالی و سهام همچنان در شرایط رنج در نوسان هستند و گمانه زنی ها برای آینده سیاست های پولی آمریکا ادامه دارد. شاخص داوجونز از نظر تکنیکالی، پس از اصلاح به موج صعودی

بازار های مالی و سهام همچنان در شرایط رنج در نوسان هستند و گمانه زنی ها برای آینده سیاست های پولی آمریکا ادامه دارد. شاخص داوجونز از نظر تکنیکالی، پس از اصلاح به موج صعودی کوتاه مدت بازگشته و در ساعات پیش رو احتمال صعود تقویت شده است. در میان مدت شاخص در آستانه عبور از محدوده خنثی قرار دارد و در صورتی که عبور صعودی شاخص تثبیت شود، احتمال صعود میان مدت تقویت خواهد شد. کاهش احتمال رکود اقتصادی، موجب افزایش سطح ریسک پذیری شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.