بازده اوراق خزانه داری آمریکا در بازه های مختلف از جمله بازه 10 ساله، به بالاترین میزان در یکسال اخیر افزایش یافته است

بازده اوراق خزانه داری آمریکا در بازه های مختلف از جمله بازه 10 ساله، به بالاترین میزان در یکسال اخیر افزایش یافته است و این موضوع در کنار افزایش سطح تقاضا برای دلار در بازارهای مالی، موجب کاهش شارپی تقاضا در بازارهای سهام شده است. در حال حاضر اما شاخص به محدوده حمایتی مهم 31190 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است و احتمال برگشت به موج صعودی از این محدوده وجود دارد. در صورتی که این محدوده حمایتی به پایین شکسته شود، احتمال ادامه روند میان مدت اصلاحی و نزولی تقویت خواهد شد.

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت پس از موج صعودی اخیر، در شرایط اصلاح کوتاه مدت در حرکت است، که احتمال ادامه نزول و اصلاح در کوتاه مدت وجود دارد، اما در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح خواهد بود.

در بازار طلا، با وجود کاهش تقاضا در بازار های سهام، تقاضا در بازار طلا نیز کاهش داشته است، که نشان می دهد، افزایش تقاضا برای دلار در بازار های مالی موجب کاهش قیمت طلا نیز شده است. در حال حاضر اما قیمت به حمایت ماژور و مهم 1764 دلاری رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده حمایتی تعیین کننده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعودی قیمت در این محدوده وجود دارد و در میان مدت در صورتی که قیمت این محدوده را با اعتبار به پایین بشکند، احتمال اول ادامه روند نزولی خواهد بود.

در برابری دلار آمریکا به دلار کانادا، قیمت پس از تشکیل یه کف جدید سه ساله در محدوده قیمتی 1.2468، با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی بازار، به موج اصلاحی و صعودی بازگشته و صعودی شارپی داشته است، که احتمال صعود بیشتر در کوتاه مدت وجود دارد، اما در میان مدت قیمت به PRZ حاصل از خط روند نزولی میان مدت، ابر کومو و میانگین 55 و 89 در تایم فریم چهارساعته رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده مهم مقاومتی تعیین کننده خواهد بود. پیش از این و در هفته های اخیر قیمت چندین بار به این محدوده مهم، واکنش برگشتی داشته است.

در برابری یورو به دلار، با وجود آنکه قیمت PRZ با اهمیت حاصل از مقاومت های 1.2170 و 1.2190 را شکسته بود و انتظار می رفت که روند صعودی را ادامه دهد، اما با افزایش شارپی تقاضا برای دلار، به موج اصلاحی و نزولی بازگشته و به زیر محدوده گفته شده برگشته است. در کوتاه مدت احتمال اول ادامه نزول و اصلاح خواهد بود و در میان مدت واکنش قیمت نسبت به کف کانال نزولی و PRZ حاصل از آن با میانگین 34 روزه و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته با اهمیت خواهد بود.

در برابری پوند به دلار، قیمت پس از تشکیل یک سقف قیمتی سه ساله در محدوده 1.4238، با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا، در شرایط اصلاحی و نزولی قرار گرفته و به زیر سطح روانی 1.4 بازگشته است. در کوتاه مدت احتمال اول ادامه روند اصلاح قیمتی و زمانی خواهد بود و در میان مدت واکنش قیمت نسبت به سطوح مهم حمایتی شامل میانگین 34 روزه و محدوده 1.4 تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.