با اعلام حمایت دوباره جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا، از ادامه سیاست های انبساطی و تاکید بر موقتی بودن جهش تورم، تقاضا در بازار های سهام افزایش یافته است

با اعلام حمایت دوباره جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا، از ادامه سیاست های انبساطی و تاکید بر موقتی بودن جهش تورم، تقاضا در بازار های سهام افزایش یافته است و در حال حاضر شاخص به محدوده سقف تاریخی 35100 واحدی رسیده است و واکنش به این محدوده با اهمیت خواهد بود. احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد، اما در صورت عبور معتبر صعودی، احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی و ایجاد سقف های تاریخی جدید خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.