با افزایش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی در پی اظهارات رییس فدرال رزرو در برابر سنا، طلا که حمایت ماژور

با افزایش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی در پی اظهارات رییس فدرال رزرو در برابر سنا، طلا که حمایت ماژور 1236 دلاری را در برابر روند نزولی خود می دید، با کاهش تقاضا مواجه شد و با یک نزول شارپی این محدوده حمایتی را شکست و با توجه به اینکه عبور از این محدوده خصوصیات یک شکست معتبر را دارد احتمال اول در میان مدت و بلند مدت ادامه روند نزولی قیمت تا محدوده های حمایتی 1204 و 1200 دلاری خواهد بود. در کوتاه مدت روز گشذته و پس از شکست هیجانی قیمت شاهد یک اصلاح قیمتی و زمانی بودیم که البته با توجه به شارپی بودن حرکت نزولی روز گذشته احتمال اصلاح بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. امروز آقای جروم پاول در برابر کنگره آمریکا حاضر میشود و احتمالا اظهارات مشابهی درباره شرایط مثبت اقتصادی، بازار کار و نرخ تورم آمریکا خواهد داشت که البته احتمالا اثر آن محدود تر خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.