با افزایش تقاضا در بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. صندوق های ETF مانند صندوق QQQ نیز از این موضوع مستثنی نبوده اند. بویژه که عمده سهام های

با افزایش تقاضا در بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. صندوق های ETF مانند صندوق QQQ نیز از این موضوع مستثنی نبوده اند. بویژه که عمده سهام های پرتفوی این صندوق مربوط به صنایع خدمات ارتباطی و فن آوری مرتبط است. در حال حاضر قیمت صندوق از محدوده خط گردن 304 دلاری عبور کرده و احتمال صعود قیمت در میان مدت تقویت شده است. محدوده مهم 313 دلاری در برابر صعود قیمت قرار دارد. در پیش بازار قیمت کمی بالاتر از قیمت بسته شدن روز گذشته، در محدوده 307 دلاری در نوسان است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.