با تایید واکسن شرکت فایزر-بیونتک در آمریکا، از امروز دوشنبه واکسیناسیون گسترده در ایلات متحده آغاز می شود

با تایید واکسن شرکت فایزر-بیونتک در آمریکا، از امروز دوشنبه واکسیناسیون گسترده در ایلات متحده آغاز می شود و احتمالا بیش از 20 میلیون آمریکایی در یک ماه آینده دوز اول واکسن را دریافت خواهند کرد. این موضوع در کنار تقویت شدن احتمال تایید بسته عظیم حمایت مالی در کنگره آمریکا موجب افزایش سطح ریسک پذیری در بازارهای مالی و سهام شده است و در ادامه احتمال اول ادامه روند صعودی شاخص داوجونز در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود. در حال حاضر شاخص در آستانه عبور معتبر از سقف تاریخی خود در محدوده 30275 واحدی قرار دارد، که در صورت تثبیت عبور، احتمال صعود میان مدت شاخص تقویت خواهد شد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.