با توجه به اعلام بهتر از انتظار شاخص های اشتغال و بیکاری آمریکا، سطح انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا افزایش یافته است، اما در بازار

با توجه به اعلام بهتر از انتظار شاخص های اشتغال و بیکاری آمریکا، سطح انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا افزایش یافته است، اما در بازار های مالی و سهام همچنان سطح تقاضا افزایشی است و شاخص های داوجونز و S&P500 در موج میان مدت صعودی در حرکت هستند. از نظر تکنیکالی، شاخص داوجونز با اعتبار ابر کوموی روزانه را به بالا عبور کرده و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی تا محدوده 33470 واحدی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.