با توجه به افزایش انتظارات تورمی در آمریکا و در نتیجه افزایش انتظارات نرخ بهره ای برای نشست های آینده فدرال رزرو، تقاضا برای دلار باز هم افزایش داشته و تقاضا در بازار های سهام کاهش داشته است. در حال حاضر

با توجه به افزایش انتظارات تورمی در آمریکا و در نتیجه افزایش انتظارات نرخ بهره ای برای نشست های آینده فدرال رزرو، تقاضا برای دلار باز هم افزایش داشته و تقاضا در بازار های سهام کاهش داشته است. در حال حاضر شاخص های داوجونز و S&P500، در یک روند نزولی میان مدت در حرکت هستند و به محدوده های حمایت ماژور رسیده اند. شاخص داوجونز به محدوده حمایتی 32460 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده با اهمیت است و احتمال اول همچنان عبور از این محدوده و ادامه روند نزولی میان مدت خواهد بود. شاخص S&P500 به محدوده حمایتی 4060 رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اول عبور از این محدوده و تقویت روند نزولی میان مدت است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.