با توجه به افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام، شاخص S&P500 از روی میانگین 34 روزه به بالا برگشته

با توجه به افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام، شاخص S&P500 از روی میانگین 34 روزه به بالا برگشته و در نزدیکی سقف نه ماهه در نوسان است. احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعود خواهد بود. واکنش به مقاومت ماژور 4194 واحدی تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.