با توجه به قطعی بودن اعلام بسته حمایتی جدید توسط دولت جدید آمریکا، قبل از خبر تاثیر این تزریق پولی تا حدی در بازار دیده شده بود

با توجه به قطعی بودن اعلام بسته حمایتی جدید توسط دولت جدید آمریکا، قبل از خبر تاثیر این تزریق پولی تا حدی در بازار دیده شده بود و بعد از اعلام آن توسط جو بایدن، فعالین بزرگ بازار بخشی از سود های خود را تثبیت کردند و سطح عرضه در بازار های مالی و سهام افزایش یافت، اما همچنان در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. سطح مقاومتی تاریخی 31260 واحدی در شاخص داوجونز، در برابر صعود شاخص قرار دارد و واکنش شاخص به این سطح تعیین کننده خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.