با توجه به کاهش انتظارات نرخ بهره ای آمریکا، سطح تقاضا در بازار سهام آمریکا و بویژه در سهام های فن آوری و ارتباطات افزایش داشته و شاخص نزدک با حرکت در موج صعودی

با توجه به کاهش انتظارات نرخ بهره ای آمریکا، سطح تقاضا در بازار سهام آمریکا و بویژه در سهام های فن آوری و ارتباطات افزایش داشته و شاخص نزدک با حرکت در موج صعودی به محدوده مقاومتی 12910 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اول در میان مدت عبور از این محدوده مقاومتی و ادامه صعود خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.