با توجه به کاهش بیش از انتظار شاخص های تورمی قیمت تولید کننده و مصرف کننده در آمریکا، بازار های مالی و سهام واکنش مثبتی به این خبر

با توجه به کاهش بیش از انتظار شاخص های تورمی قیمت تولید کننده و مصرف کننده در آمریکا، بازار های مالی و سهام واکنش مثبتی به این خبر داشته اند و سطح ریسک پذیری در بازار افزایش داشته است. در حال حاضر شاخص داوجونز در آستانه عبور معتبر از محدوده 33470 واحدی قرار دارد و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی تا محدوده مقاومتی ماژور 34130 واحدی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.