با توجه به کاهش نرخ بهره در چین و همچنین کاهش محدودیت های کرونایی در این کشور، سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام تا حدی افزایش یافته و قیمت ها تا حدودی در جهت صعودی

با توجه به کاهش نرخ بهره در چین و همچنین کاهش محدودیت های کرونایی در این کشور، سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام تا حدی افزایش یافته و قیمت ها تا حدودی در جهت صعودی اصلاح شده اند. در کوتاه مدت در شاخص های داوجونز و S&P500 احتمال صعود و اصلاح بیشتر وجود دارد. در میان مدت اما همچنان روند شاخص ها در یک کانال نزولی در حرکت هستند و واکنش به محدوده های میانگین میان مدت و سقف کانال نزولی می تواند تعیین کننده باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.