با توجه به گمانه زنی ها و پیش بینی فعالین از پایان سیاست های افزایشی نرخ بهره و انقباضی فدرال رزرو، تقاضا در بازار های سهام

با توجه به گمانه زنی ها و پیش بینی فعالین از پایان سیاست های افزایشی نرخ بهره و انقباضی فدرال رزرو، تقاضا در بازار های سهام تا حدودی افزایش یافته و شاخص نزدک به سقف 9 ماهه خود رسیده و در حال حاضر نگاه ها به اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا دوخته شده، تا در صورت کاهش سطح تورم، تاییدی بر گمانه زنی ها باشد و موجب افزایش ریسک پذیری در بازار های سهام و در نتیجه افزایش تقاضا شود. شاخص های نزدک، داوجونز و S&P500 می توانند تحت تاثیر این اخبار باشند. از نظر تکنیکالی، شاخص نزدک در محدوده سقف 9 ماهه در نوسان است و واکنش به این محدوده تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.