با شروع به کار رسمی دولت جو بایدن، خوش بینی و ریسک پذیری در بازار های مالی افزایش داشته و شاخص داوجونز به بالاترین سطح در تاریخ رسیده است

با شروع به کار رسمی دولت جو بایدن، خوش بینی و ریسک پذیری در بازار های مالی افزایش داشته و شاخص داوجونز به بالاترین سطح در تاریخ رسیده است، اما نتوانسته از این محدوده با اعتبار عبور کند و در کوتاه مدت در شرایط اصلاحی قرار گرفته، که ممکن است با دیدگاه کوتاه مدت ادامه یابد، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی قیمت و ایجاد سقف های جدید  خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.