با وجود آنکه انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا کاهش داشته، اما افزایش 0.25 نرخ بهره تاثیر خود را در برخی صنایع از جمله صنایع غذایی داشته و سطح تقاضا را تا حدودی کاهش داده است. از جمله سهام Starbucks در ادامه تکمیل الگوی سر و شانه مرکب سقف

با وجود آنکه انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا کاهش داشته، اما افزایش 0.25 نرخ بهره تاثیر خود را در برخی صنایع از جمله صنایع غذایی داشته و سطح تقاضا را تا حدودی کاهش داده است. از جمله سهام Starbucks در ادامه تکمیل الگوی سر و شانه مرکب سقف در بلند مدت، محدوده PRZ حاصل از میانگین 34 روزه و قیمت مهم 100 دلار را شکسته و در صورتی که عبور نزولی از این محدوده تثبیت شود، احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت خواهد شد. در حال حاضر قیمت سهام در پیش بازار بدون تغییر در محدوده 99 دلاری در نوسان است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.