با وجود آنکه نرخ بازدهی اوراق خزانه داری در آمریکا تا حدودی کاهش داشته، اما همچنان شاخص های سهام در روند نزولی میان مدت در حرکت هستند

با وجود آنکه نرخ بازدهی اوراق خزانه داری در آمریکا تا حدودی کاهش داشته، اما همچنان شاخص های سهام در روند نزولی میان مدت در حرکت هستند. شاخص S&P500 به حمایت ماژور 4520 واحدی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. در شاخص داوجونز نیز از نظر تکنیکالی، احتمال نزول میان مدت، تا محدوده حمایتی 34700 واحدی تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.