با کاهش تقاضا برای ین ژاپن، قیمت در موج صعودی میان مدت و بلند مدت در حرکت است و

با کاهش تقاضا برای ین ژاپن، قیمت در موج صعودی میان مدت و بلند مدت در حرکت است و در حال حاضر به سطح ماژور مقاومتی در محدوده 11.13 و 111.40 رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده برگشتی تعیین کننده است. احتمال اول ادامه روند صعودی قیمت در میان مدت و بلند مدت خواهد بود. هر چند عبور معتبر از این محدوده میتواند احتمال صعود را افزایش دهد. قیمت در حال حاضر از سطح مقاومتی 61.8 اصلاح فیبوناچی موج بلند مدت خود گذشته که نشانه ای از تمایل صعدی قیمت است. در کوتاه مدت روند قیمت صعودی است اما احتمال ایجاد حرکات اصلاحی کوتاه مدت وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.