تنش های آمریکا و چین و همچنین بحران سوخت در اروپا موجب نگرانی فعالین بازارهای مالی و سهام شده است و شاخص های بورس همچنان در

تنش های آمریکا و چین و همچنین بحران سوخت در اروپا موجب نگرانی فعالین بازارهای مالی و سهام شده است و شاخص های بورس همچنان در یک روند اصلاحی نزولی در حرکت هستند. در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاحی و صعودی وجود دارد، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند نزولی خواهد بود. شاخص داوجونز محدوده حمایتی 31530 واحدی و ابر کوموی روزانه را به پایین شکسته و احتمال نزول میان مدت افزایش یافته است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.