در آستانه نشست فدرال رزرو آمریکا و افزایش انتظارات نرخ بهره ای، سطح تقاضا برای بازار های مالی و سهام کاهش داشته و شاخص های داوجونز

در آستانه نشست فدرال رزرو آمریکا و افزایش انتظارات نرخ بهره ای، سطح تقاضا برای بازار های مالی و سهام کاهش داشته و شاخص های داوجونز و S&P500 به روند نزولی میان مدت ادامه داده اند. هر دو شاخص سطوح مهم حمایتی را شکسته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود. سطح حمایتی 33963 واحدی در برابر نزول بیشتر شاخص داوجونز قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.