در آغاز بکار بازار های مالی در سال جدید میلادی، تقاضا در بازار های مالی با افزایش نسبی همراه بوده و در کوتاه مدت احتمال نوسانات صعودی افزایش یافته است

در آغاز بکار بازار های مالی در سال جدید میلادی، تقاضا در بازار های مالی با افزایش نسبی همراه بوده و در کوتاه مدت احتمال نوسانات صعودی افزایش یافته است. در میان مدت واکنش شاخص نسبت به محدوده مقاومتی 33600 واحدی با اهمیت است و در صورت عبور معتبر احتمال افزایش تا محدوده 34600 واحدی افزایش می یابد.

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در واکنش به کف کانال صعودی، به محدوده 85 دلاری افزایش یافته، که مقاومت کوتاه مدت قیمت است و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اصلاح در این محدوده وجود دارد. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی تا محدوده 89 دلاری است.

در بازار طلا، قیمت پس از سه هفته نوسان در زیر مقاومت 1824 دلاری، از این محدوده به بالا عبور کرده و در میان مدت احتمال صعود قیمت طلا افزایش یافته است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و پولبک نسبت به محدوده شکسته شده 1824 دلاری وجود دارد.

در برابری یورو به دلار، تقاضا برای یورو کاهش داشته و قیمت سطح حمایتی 1.06 را با اعتبار شکسته و در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول قیمت افزایش یافته است. امروز شاخص تورمی سالانه آلمان برای مصرف کننده اعلام می شود، که پیش بینی شده با کاهش همراه باشد و این موضوع می تواند بر انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی اروپا تاثیرگذار بوده و این انتظارات را کاهش دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.