در بازارهای مالی و سهام آمریکا پس از یک صعود شارپی و عبور شاخص از سقف تاریخی

در بازارهای مالی و سهام آمریکا پس از یک صعود شارپی و عبور شاخص از سقف تاریخی، در حال حاضر قیمت ها در شرایط اصلاح زمانی و عددی و پولبک در حرکت هستند و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر زمانی و عددی نیز تا محدوده 31300 واحدی وجود دارد، اما در میان مدت با توجه به افزایش فضای ریسک پذیری ، احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان پولبک خواهد بود. امروز متن مذاکرات نشست پیشین فدرال رزرو آمریکا نیز منتشر می شود، که می تواند بر روند بازار های مالی و سهام تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.