در بازار طلا، اخبار و گمانه زنی ها پیرامون بسته مالی و تزریق پولی در آمریکا موجب افزایش دوباره تقاضا برای طلا شده است

در بازار طلا، اخبار و گمانه زنی ها پیرامون بسته مالی و تزریق پولی در آمریکا موجب افزایش دوباره تقاضا برای طلا شده است و قیمت به بالای سطح روانی 1800 دلاری بازگشته است و در کوتاه مدت احتمال صعود بیشتر قیمت طلا افزایش یافته است. در میان مدت اما واکنش قیمت نسبت به میانگین های میان مدت و ابر کومو در تایم ریم چهارساعته با اهمیت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.