در بازار طلا، با افزایش سطح ریسک پذیری در بازارهای مالی، قیمت به موج صعودی بازگشته است

در بازار طلا، با افزایش سطح ریسک پذیری در بازارهای مالی، قیمت به موج صعودی بازگشته است و در آستانه تشکیل الگوی برگشتی سر و شانه سقف قرار دارد. خط گردن این الگو در محدوده قیمتی 1825 دلاری است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. در صورت عبور معتبر قیمت از محدوده خط گردن، احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.