در بازار طلا، با کاهش تقاضا برای دلار در بازار ارز، قیمت طلا افزایش یافته و ر حال حاضر به محدوده مهم میانگین

در بازار طلا، با کاهش تقاضا برای دلار در بازار ارز، قیمت طلا افزایش یافته و ر حال حاضر به محدوده مهم میانگین 34 روزه رسیده است. احتمال واکنش اصلاحی کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد اما در میان مدت احتمال صعود قیمت تا محدوده 1786 دلاری تقویت شده است. هر چند واکنش به محدوده میانگین 34 روزه تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.