در بازار طلا، در بلندمدت و در نمودار روزانه، قیمت در ادامه روند اصلاحی و نزولی به محدوده ابر کوموی روزانه و میانگین 200 روزه رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. این محدوده با مقاومت تغییر قطب یافته

در بازار طلا، در بلندمدت و در نمودار روزانه، قیمت در ادامه روند اصلاحی و نزولی به محدوده ابر کوموی روزانه و میانگین 200 روزه رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. این محدوده با مقاومت تغییر قطب یافته 1800 دلاری، تشکیل PRZ  داده و می تواند از نظر تکنیکالی، محدوده مهمی برای پایان روند اصلاحی قیمت طلا در بلند مدت باشد، اما در صورتی که جروم پاول و دیگر اعضای فدرال رزرو همچنان برنامه های هاوکیش و انقباضی قدرتمند را دنبال کنند، احتمال برگشت قیمت به موج نزولی و ادامه اصلاح تقویت خواهد شد. با توجه به این موضوع امروز سخنرانی جروم پاول، می تواند تاثیر مهمی در این شرایط داشته باشد.

بویژه آنکه در حال حاضر شاخص دلار بعنوان یک نماد پیشرو واکنش اصلاحی و صعودی داشته و در کوتاه مدت تشکیل الگوی سر وشانه کف داده است، که می تواند نشانه ای برای مواضع احتمالا انقباضی جروم پاول باشد. این موضوع احتمال حرکات نزولی کوتاه مدت طلا را تقویت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.