در بازار طلا، در شرایط ریسک گریزی در بازار، تقاضا برای طلا بعنوان ابزار حفظ ارزش، به محدوده 1900 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است. در میان مدت همچنان احتمال اول

در بازار طلا، در شرایط ریسک گریزی در بازار، تقاضا برای طلا بعنوان ابزار حفظ ارزش، به محدوده 1900 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی است، اما واکنش به محدوده مهم و روانی 1900 دلاری تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.