در بازار طلا، در کوتاه مدت قیمت در شرایط رنج قرار گرفته و روند مشخصی ندارد

در بازار طلا، در کوتاه مدت قیمت در شرایط رنج قرار گرفته و روند مشخصی ندارد، اما در میان مدت در حال تشکیل الگوی برگشتی سر وشانه سقف است، که در صورت عبور قیمت از خط گردن الگو در محدوده قیمتی 1825.40 ، احتمال نزول بیشتر قیمت در میان مدت افزایش خواهد یافت. اخبار مثبت از ارائه و تصویب بسته حمایتی در کنگره آمریکا می تواند این روند را معکوس کند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.