در بازار طلا، قیمت به نزدیکی مقاومت ماژور 1824 دلاری رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در شرایط رنج و اصلاح در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح زمانی و قیمتی بیشتر وجود دارد

در بازار طلا، قیمت به نزدیکی مقاومت ماژور 1824 دلاری رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در شرایط رنج و اصلاح در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح زمانی و قیمتی بیشتر وجود دارد، اما در میان مدت احتمال اول همچنان عبور از این محدوده مقاومتی و ادامه روند صعودی است. حرکات قیمت در محدوده 1820 تا 1824 دلاری باید رصد شود. امروز شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام می شود، که پیش بینی ها نشان می دهد که تغییر زیادی نخواهد داشت، اما در صورتی که بیشتر از 3 درصد تغییر فصلی را نشان دهد، می تواند سطح تقاضا برای دلار را افزایش داده و موجب اصلاح قیمتی طلا شود. ضمن اینکه در بازار های کالا و سهام نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.