در بازار طلا، قیمت به PRZ حاصل از حمایت های 1700 و 1688 دلاری رسیده و نتوانسته از این محدوده با اعتبار عبور کند. در ادامه واکنش قیمت

در بازار طلا، قیمت به PRZ حاصل از حمایت های 1700 و 1688 دلاری رسیده و نتوانسته از این محدوده با اعتبار عبور کند. در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعود بیشتر وجود دارد. در میان مدت اما با توجه به افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، احتمال اول برگشت به موج نزولی با پایان اصلاح خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.