در بازار طلا، قیمت در ادامه روند نزولی و پس از تایید پولبک میان مدت، در آستانه عبور از محدوده پایینی ابر کوموی روزانه است

در بازار طلا، قیمت در ادامه روند نزولی و پس از تایید پولبک میان مدت، در آستانه عبور از محدوده پایینی ابر کوموی روزانه است و عبور از این محدوده، احتمال نزول میان مدت قیمت طلا را تقویت خواهد کرد. سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام افزایش یافته و این موضوع از کاهش تقاضا برای طلا حمایت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.