در بازار طلا، قیمت در ادامه موج اصلاحی به محدوده مهمی حاصل از حمایت های ماژور 1942 و 1945 رسیده و در کوتاه مدت

در بازار طلا، قیمت در ادامه موج اصلاحی به محدوده مهمی حاصل از حمایت های ماژور 1942 و 1945 رسیده و در کوتاه مدت نسبت به این محدوده PRZ واکنش اصلاحی و برگشتی داشته است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد، اما در میان مدت واکنش به محدوده گفته شده، تعیین کننده است و از نظر تکنیکالی، تمایلات نزولی میان مدت وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.