در بازار طلا، قیمت در محدوده مهم خط روند بلند مدت صعودی و ابر کوموی روزانه رنج شده و در کوتاه مدت و میان مدت

در بازار طلا، قیمت در محدوده مهم خط روند بلند مدت صعودی و ابر کوموی روزانه رنج شده و در کوتاه مدت و میان مدت ، روند مشخصی را دنبال نمی کند. هر چند از نظر تکنیکالی، با توجه به فشار فروش در محدوده سقف تاریخی و همچنین روند اخیر میان مدت، تمایل به نزول بیشتر است، اما حمایت مهمی در محدوده خط روند بلند مدت طلا ایجاد شده و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.