در بازار طلا، قیمت در یک رنج کم دامنه در محدوده ابر کومو و میانگین های میان مدت روزانه در نوسان است و در کوتاه مدت و میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند

در بازار طلا، قیمت در یک رنج کم دامنه در محدوده ابر کومو و میانگین های میان مدت روزانه در نوسان است و در کوتاه مدت و میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و در ادامه جهت خروج قیمت از شرایط فعلی، می تواند روند میان مدت قیمت را تعیین کند. از نظر تکنیکالی و خبری تا حدودی احتمال نزول میان مدت تقویت شده است، اما باید حرکات قیمت و جهت خروج قیمت از محدوده میانگین های میان مدت روزانه مورد توجه قرار گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.