در بازار طلا، قیمت سطح مقاومتی مهم 1830 را با اعتبار شکسته و احتمال صعود قیمت در میان مدت افزایش یافته است. در کوتاه مدت

در بازار طلا، قیمت سطح مقاومتی مهم 1830 را با اعتبار شکسته و احتمال صعود قیمت در میان مدت افزایش یافته است. در کوتاه مدت احتمال حرکات اصلاحی و پولبک وجود دارد. سطح مقاومت ماژور بعدی در برابر حرکت صعودی، در محدوده 1877 دلاری قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.