در بازار طلا، قیمت همچنان در زیر خط الگوی 1727 دلاری در نوسان است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در صورتی که

در بازار طلا، قیمت همچنان در زیر خط الگوی 1727 دلاری در نوسان است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در صورتی که قیمت از محدوده 1727 دلاری با اعتبار به بالا عبور کند، الگوی برگشتی مهمی تشکیل شده و احتمال صعود قیمت افزایش خواهد یافت. اخبار این هفته از شاخص های تورمی آمریکا تعیین کننده است و در صورتی که تورم مصرف کننده با کاهش رشد همراه باشد، می تواند موجب افزایش تقاضا برای طلا در برابر دلار شود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.