در بازار طلا، قیمت همچنان در محدوده زیر مقاومت 1900 دلاری در شرایط رنج و صعود اصلاحی کم زاویه در نوسان است. کاهش تقاضا برای دلار موجب حرکات اصلاحی قیمت طلا شده است

در بازار طلا، قیمت همچنان در محدوده زیر مقاومت 1900 دلاری در شرایط رنج و صعود اصلاحی کم زاویه در نوسان است. کاهش تقاضا برای دلار موجب حرکات اصلاحی قیمت طلا شده است، اما افزایش سطح ریسک پذیری در امیدواری به کاهش احتمال رکود اقتصادی، تقاضا برای طلا را کاهش داده و شیب صعودی طلا کم زاویه شده است. در ادامه واکنش قیمت نسبت به مقاومت روانی 1900 دلاری، تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.