در بازار طلا، قیمت پس از نزدیک شدن به سقف تاریخی، با توجه به خروج سرمایه گذاران میان مدت، در شرایط اصلاح قیمتی

 در بازار طلا، قیمت پس از نزدیک شدن به سقف تاریخی، با توجه به خروج سرمایه گذاران میان مدت، در شرایط اصلاح قیمتی در حرکت است و با تشکیل الگوی سر وشانه سقف، احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت شده است. خط گردن الگوی سر وشانه در محدوده قیمتی 1980 دلاری قرار دارد و در صورتی که قیمت از این محدوده به پایین عبور کند، احتمال نزول اصلاحی قیمت در میان مدت تقویت خواهد شد. محدوده میانگین 34 روزه در قیمت 1960 دلار نیز در برابر نزول قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.