در بازار طلا، قیمت که بتازگی سقف جدیدی را در تاریخ این ابزار مالی مهم ایجاد کرده است، پس از اصلاحی شارپی و کوتاه مدت

در بازار طلا، قیمت که بتازگی سقف جدیدی را در تاریخ این ابزار مالی مهم ایجاد کرده است، پس از اصلاحی شارپی و کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه صعود خواهد بود. هرچند سقف تاریخی 2090 دلاری در برای قیمت قرار دارد و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. ضمن اینکه در کوتاه مدت، اعلام امروز از شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. در صورتی که کاهش تورم بیشتر از انتظار ها باشد، تقاضا برای دلار کاهش خواهد داشت و احتمال افزایش قیمت طلا وجود دارد. البته باید توجه شود که در اینصورت بازار های موازی مالی نظیر سهام نیز رقیب طلا برای جذب تقاضا خواهند بود. در سناریوی دیگر، در صورتی که سطح تورم بیشتر از انتظار ها باشد، احتمال افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه کاهش قیمت طلا وجود خواهد داشت.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.