در بازار طلا، پس از یک اصلاح شارپی در واکنش به محدوده مقاومتی 1800 دلاری، قیمت در حال حاضر در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است و در کوتاه مدت روند مشخصی

در بازار طلا، پس از یک اصلاح شارپی در واکنش به محدوده مقاومتی 1800 دلاری، قیمت در حال حاضر در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است و در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و در میان مدت با توجه به کاهش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا و همچنین افزایش ریسک گریزی در بازار های مالی و سهام، احتمال اول ادامه روند صعودی میان مدت خواهد بود.

در برابری یورو به دلار، قیمت در میانه روند صعودی میان مدت، در شرایط اصلاح قیمتی کوتاه مدت و نزول در نوسان است، که احتمال ادامه آن در کوتاه مدت وجود دارد. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.