در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، در ادامه روند صعودی، قیمت به محدوده مهم و ماژور 98 تا 100 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی و نزولی

در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، در ادامه روند صعودی، قیمت به محدوده مهم و ماژور 98 تا 100 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی و نزولی کوتاه مدت داشته است، که احتمال ادامه اصلاح در کوتاه مدت وجود دارد. در میان مدت، واکنش معتبر به محدوده گفته شده تعیین کننده است و احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.