در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی و در آستانه پایان رای گیری های انتخابات سراسری آمریکا در روز سه شنبه

در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی و در آستانه پایان رای گیری های انتخابات سراسری آمریکا در روز سه شنبه 8 نوامبر 2022، به محدوده مقاومتی با اهمیت 98 دلاری رسیده و در این محدوده در نوسان است. در میان مدت احتمال صعود به محدوده 100 دلاری تقویت شده و پس از آن واکنش به این محدوده روانی و مهم، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.