در بازار نفت وشاخص نفت برنت، قیمت به محدوده مقاومتی 86 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت تقویت

در بازار نفت وشاخص نفت برنت، قیمت به محدوده مقاومتی 86 دلاری رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت تقویت شده است. در میان مدت قیمت روند مشخصی را دنبال نمی کند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.