در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی و با پایان اصلاح کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و مقاومت 71.84 را شکسته

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی و با پایان اصلاح کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و مقاومت 71.84 را شکسته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. امروز شاخص تغییرات هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا نیز اعلام می شود، که پیش بینی ها نشان می دهد باز هم با کاهش بیش از دو میلیون بشکه ای همراه باشد و اعلام این شاخص می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.